Fine Night Collagen

Fine Night Collagen – Xuất xứ Nhật Bản, chính hãng Thành phần: #Collagen da cá: 2000 mg, Glycine: 300 mg, Gaba: 10 mg, Vitamin C: 80 mg, Vitamin B2: 1,1 mg, Vitamin B12: 2 mg, Vitamin B1: 1 mg, Vitamin… Read More